Bookmark and Share

Nhà mới Brookhurst/ Trask. 1PN/1PT rộng, bếp lớn, bao Utilities, giặt sấy, lối đi ri - $1,000
 
Đăng ngày: thứ 6, 22 tháng 2, 2019  08:39
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà mới Brookhurst/ Trask. 1PN/1PT rộng, bếp lớn, bao Utilities, giặt sấy, lối đi riêng. No Housinhg, No: Smoking, pets, $1,000/1 người, $1,100/2 người. Check Credit. 714-800-9208, 714-855-0629

Bài số A239565