Bookmark and Share

Nhà rất đẹp, khu rất tốt Fountain Valley 2 tầng Brookhurst/ Edinger 4PN/3PT - $3,300
 
Đăng ngày: thứ 5, 28 tháng 2, 2019  08:39
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà rất đẹp, khu rất tốt Fountain Valley 2 tầng Brookhurst/ Edinger 4PN/3PT, sàn gỗ 2 car garage rộng, gần Miles Square Park. Nhận Housing $3,300. Dọn vào ngay. 714-386-0529

Bài số A239583