Bookmark and Share

Nhà Newland/Slater Huntington Beach 2P.ngủ, 1 P.tắm rộng 1,000sqf, mới tân trang. $2,150/t - $2,150/tháng
 
Đăng ngày: thứ 5, 28 tháng 2, 2019  08:41
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà Newland/Slater Huntington Beach 2P.ngủ, 1 P.tắm rộng 1,000sqf, mới tân trang. $2,150/tháng. Nhận housing. Dọn vào ngay ok. L/L: 714-362-6186, 714-251-0171

Bài số A239587