Bookmark and Share

Nhà cho thuê 3PN/1PT góc Euclid/McFadden gần nhà thờ, chợ, trường học, sàn gỗ mớ - $2,200
 
Đăng ngày: thứ 5, 28 tháng 2, 2019  08:42
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà cho thuê 3PN/1PT góc Euclid/McFadden gần nhà thờ, chợ, trường học, sàn gỗ mới. $2,200 + deposit. Có thể dọn vào đầu tháng 3/1. L/L: 714-417-6026

Bài số A239590