Bookmark and Share

Townhouse đẹp, 2 tầng. Knott/Katella. 4PN/2PT. 2 car garage. Sân sau rộng. - $2,000
 
Đăng ngày: thứ 3, 05 tháng 3, 2019  09:59
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Townhouse đẹp, 2 tầng. Knott/Katella. 4PN/2PT. 2 car garage. Sân sau rộng. $2,450/tháng. Deposit $2,000. No smoking, pets. Nhận Housing. Dọn vào tháng 3. L/L Giau 949-419-7238

Bài số A239658