Bookmark and Share

Nhà mới xây GG, dư phòng master cho share, sạch đẹp, lối đi riêng, $650/tháng +depos - $650/tháng
 
Đăng ngày: thứ 5, 21 tháng 2, 2019  10:46
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà mới xây GG, dư phòng master cho share, sạch đẹp, lối đi riêng, $650/tháng +deposit. Không nấu ăn. Ưu tiên nữ hoặc học sinh. Text/call: 714-747-0125

Bài số A239545