Bookmark and Share

Furnished Master Bedroom, sạch, trần cap, sàn gỗ. Phòng tắm, tủ lạnh, parking riêng. - $750/tháng
 
Đăng ngày: thứ 5, 21 tháng 2, 2019  10:47
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Furnished Master Bedroom, sạch, trần cap, sàn gỗ. Phòng tắm, tủ lạnh, parking riêng. Bao: AC, heat, internet, utilities, giặt, sấy, pool. Nữ SV, có việc làm. $750/tháng. Tuyết: 714-772-0284

Bài số A239548