Bookmark and Share

Huntington Beach/ Ellis dư 3 phòng. Khu yên tịnh. Giặt sấy, nấu ăn, wifi. Ưu tiên đ - $750
 
Đăng ngày: thứ 5, 21 tháng 2, 2019  10:50
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Huntington Beach/ Ellis dư 3 phòng. Khu yên tịnh. Giặt sấy, nấu ăn, wifi. Ưu tiên độc thân, có job. Không nhậu nhẹt. NO pet. Bao: ga, nước. $750-$850. 657-203-6958

Bài số A239551