Bookmark and Share

Newhope/ Mcfadden. Cho thuê Guest House, có bếp riêng biệt. Giá $1,200/tháng. - $1,200/tháng
 
Đăng ngày: thứ 5, 21 tháng 2, 2019  10:50
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Newhope/ Mcfadden. Cho thuê Guest House, có bếp riêng biệt. Giá $1,200/tháng. Bao utility, giặt sấy, internet. No Smoking. No pet. No Housing. 714-623-0204

Bài số A239552