Bookmark and Share

Nhà house: Beach/Westminster cho share phòng. Bao giặt sấy. Cho nấu ăn. - $450/tháng
 
Đăng ngày: thứ 5, 21 tháng 2, 2019  10:51
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà house: Beach/Westminster cho share phòng. Bao giặt sấy. Cho nấu ăn. Ưu tiên sinh viên nữ và Nữ có việc làm. $450/tháng. L/L: 714-725-2320 Please leave message

Bài số A239553