Bookmark and Share

WESTMINSTER 1 phòng cho share gần PLT Magnolia/ McFadden. - $600/1 người
 
Đăng ngày: thứ 5, 21 tháng 2, 2019  10:52
Hồi âm đến: (không hiển thị)

WESTMINSTER 1 phòng cho share gần PLT Magnolia/ McFadden. *Lối đi riêng $600/1 người. Có wifi, giặt, sấy. NO smoking. Lộc: 714-713 6223, 714-717-4283

Bài số A239555