Bookmark and Share

APT dư 1 phòng cho share Westminster/Erin St. Bao gas, điện, cần người ở lâu dài. -
 
Đăng ngày: thứ 5, 21 tháng 2, 2019  10:54
Hồi âm đến: (không hiển thị)

APT dư 1 phòng cho share Westminster/Erin St. Bao gas, điện, cần người ở lâu dài. Không hút thuốc, dọn vào đầu tháng 3. L/L: Hùng 714-487-9654

Bài số A239558