Bookmark and Share

Master Bedroom Brookhurst/Orangewood $650. Phòng mới, bathroom, lối đi riêng - $650
 
Đăng ngày: thứ 5, 28 tháng 2, 2019  08:45
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Master Bedroom Brookhurst/Orangewood $650. Phòng mới, bathroom, lối đi riêng, không nấu ăn, giặc đồ, hút thuốc, pet. Có tủ lạnh, microwave, giường tủ. Ưu tiên độc thân có việc làm. Trí 949-312-7945

Bài số A239594