Bookmark and Share

VACATION ROOM in Fountain Valley. Nhà đẹp, mới, khu yên tĩnh, an ninh, gần Phước Lộc - $40-$45/ngày
 
Đăng ngày: thứ 5, 28 tháng 2, 2019  08:47
Hồi âm đến: (không hiển thị)

VACATION ROOM in Fountain Valley. Nhà đẹp, mới, khu yên tĩnh, an ninh, gần Phước Lộc Thọ, gần biển, next to Miles Square Park, 15' Disneyland. $40-$45/ngày. L/L: 714-277-8289

Bài số A239596