Bookmark and Share

Phòng Master room gần chợ, nhà Bank, nhà hàng. Bao: điện, nước, gas, giặt sấy. - $500
 
Đăng ngày: thứ 5, 28 tháng 2, 2019  08:51
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Phòng Master room gần chợ, nhà Bank, nhà hàng. Bao: điện, nước, gas, giặt sấy. Cần độc thân thuê, giá $500. L/L: Linh 714-844-3214

Bài số A239600