Bookmark and Share

Nhà gần biển dư phòng cho share, yên tĩnh, nấu ăn OK, máy giặt sấy, wifi, có thể - $700/M
 
Đăng ngày: thứ 5, 28 tháng 2, 2019  08:55
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Nhà gần biển dư phòng cho share, yên tĩnh, nấu ăn OK, máy giặt sấy, wifi, có thể sử dụng living room. Phòng đang trống. Bao: gas, nước. $700/M. 657-203-6958

Bài số A239604