Bookmark and Share

2 Căn nhà trên 1 lô đất in Westminster. Each unit 3Beds, 3Baths, 2 car garage attached. - $1,250,000
 
Đăng ngày: thứ 5, 10 tháng 1, 2019  08:28
Hồi âm đến: (không hiển thị)

*2 Căn nhà trên 1 lô đất in Westminster. Each unit 3Beds, 3Baths, 2 car garage attached. Living sqft 3,087. Gần nhà thờ Vnam. Newly built 2018. $1,250,000. L/L: 714-251-4386

Bài số A239033