Bookmark and Share

Garden Grove 4PN/3PT. 2060sqft. Đất rộng 10,500 sqft. Chủ mỹ. Khu yên tịnh. Lampson/ Gil - $711,900.00
 
Đăng ngày: thứ 5, 10 tháng 1, 2019  08:29
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Garden Grove 4PN/3PT. 2060sqft. Đất rộng 10,500 sqft. Chủ mỹ. Khu yên tịnh. Lampson/ Gilbert. $711,900.00 Tiếng Việt: 714-350-3240 Vicky Tu, Agent (Vicky#01359773) English:714-318-3472 Dan (Dan #01057798)

Bài số A239034