Bookmark and Share

Garden Grove & Gilbert: 3PN/2PT. Living: 1.278sf. Lot: 4,600sf. Nhà đẹp, New remodeling, A/C - $619,900
 
Đăng ngày: thứ 5, 10 tháng 1, 2019  08:30
Hồi âm đến: (không hiển thị)

*Garden Grove & Gilbert: 3PN/2PT. Living: 1.278sf. Lot: 4,600sf. Nhà đẹp, New remodeling, A/C, Giá: $619,900. *Westminster & Taft: 3PN/ 2PT. Living: 1,178sf. Lot: 7,200sf. Giá: $589,900. L/L: 714-383-1231

Bài số A239035