Bookmark and Share

Garden Grove-Trask/Fairview. Mới Giảm Giá $715,000! Nhà xây 2011 upgraded - $715,000
 
Đăng ngày: thứ 4, 13 tháng 2, 2019  14:35
Hồi âm đến: (không hiển thị)

Garden Grove-Trask/Fairview. Mới Giảm Giá $715,000! Nhà xây 2011 upgraded, 4Bed plus loft, 3Bath. 2,200 sqf, SFD, 2 car garage, end unit, Gần 22 FWY.L/L: THUY 714-222-7923, STEVEN 714-875-8875

Bài số A239376