Bookmark and Share

WESTMINSTER: Mobilehome đẹp rộng rãi cho người lớn tuổi 55/40, sau Phước Lộc Thọ -
 
Đăng ngày: thứ 4, 13 tháng 2, 2019  15:54
Hồi âm đến: (không hiển thị)

WESTMINSTER: Mobilehome đẹp rộng rãi cho người lớn tuổi 55/40, sau Phước Lộc Thọ và chợ ABC, 2PN/2PT, sunroom, central air, 1440 sqft, tiền đất $1,045/M, cần income khoảng $3,000 to qualify. $94K. 15300 Magnolia Street #68, Tuyết-Hà 714-606-9230

Bài số A239380