Bookmark and Share

HÙNG'S PLUMPING 24/24 RESIDENTAL & COMMERCIAL STATE CALIFORNIA LICENSE.#1039677 714-697-5141 -
 
Đăng ngày: thứ 4, 03 tháng 10, 2018  14:30
Hồi âm đến: (không hiển thị)

HÙNG'S PLUMPING 24/24 RESIDENTAL & COMMERCIAL STATE CALIFORNIA LICENSE.#1039677 714-697-5141 *Nhận mọi dịch vụ về gas, điện, nước, ống-cống. Sửa làm mới, hoặc thông cống lớn/nhỏ. *Chuyên môn làm nước chảy dưới cement. *Có máy thông cống tẩy mỡ HYDROJET 500ft. *Có camera tìm ống-cống bể. Chính xác 100%. *Chuyên môn thông cống nhà, nhà hàng, chợ, shopping center city Hall.

Bài số A236812